31 Dec 2007

Limericks

Skrevet af Karen

Meget kort fortalt er et limerick en 5-liniers digt i formen a,a,b,b,a. Ofte ender første linie med et stednavn - og ofte er indholdet lettere stødende for sarte sjæle.

Det allerførste limerick, jeg stødte på i sin tid, lyder sådan her:

There once was a man from Racine
who invented a love-machine.
Both concave and convex
it could serve either sex
enjoying itself in between.

- og det er da ret uskyldigt :-)

Du kan læse mere om limericks på Wikipedia.

Selv har jeg endnu ikke produceret så mange limericks, men det kommer nok.